S60 D 单片500KG

更新:2019/7/23 11:07:27      点击:
  • 品牌:   will
  • 型号:   S60 D
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (已有 0 人购买)
  • 在线订购
产品介绍

远志智能门窗拳头产品 S60D  单片500KG 可当重型门机


D的意思就是采用了德恩科电机

中国制造 超静 超快 超强 超智能的自动门机 远志智能门窗第一款产品 10年来虽说经历坎坷但好评不断。更是装出了一些优秀高端的重型门

好机器不多说请看视频

优酷视频链接(工程鉴赏)


https://v.youku.com/v_show/id_XMzU4MDQ0NjA2OA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=080379f0534a460291a399464a8a78678

https://v.youku.com/v_show/id_XMzU4MDQ0OTY0NA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=6c1ff201d087c2211739b76dd62f0e000

https://v.youku.com/v_show/id_XMzU4MDQ0OTY0MA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=2e5760a2dfa94ecd9950045f2d5651b90

https://v.youku.com/v_show/id_XMzU4MDQ1MDEwMA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=ebd9a6c759bc5728ac3994fb06e5e18c6


突破阻碍 开启未来
做最快最静最安全的自动门控
Will Open the Way

更多产品